Potřebné dokumenty

Dokumenty potřebné pro zahájení kurzu pro řidičské oprávnění skupiny B

Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

Žádost o řidičské oprávnění (přihláška)

Čestné prohlášení COVID 19

Žádost o řidičské oprávnění (přihláška) má dvě strany, které je nutné vytisknout oboustranně na jeden list.
V případě zájmu Vám rádi přihlášku vytiskneme přímo v naší autoškole.