O nás

Autoškola Grošek – výuka a výcvik

řidičského oprávnění skupin: Am, A1, A2, A, B

S pomocí nejnovějších vyučovacích metod dosahujeme v našich řidičských kurzech kvalitních výsledků, které využijete v silničním provozu.

Připravíme Vás komplexně na závěrečné zkoušky i orientaci v silničním provozu.

Každý absolvent kurzu dostane maximální pozornost od našich výukových učitelů, kteří se přizpůsobí časovým možnostem každého studenta. Proto nemáme předem dané termíny teorie. Stejně jako na jízdy se absolvent dohodne s učitelem.

Na teorii Vás vždy přivezeme a zase vrátíme zpět na smluvené místo.
Jízdy i teorii provádíme i ve večerních hodinách a víkendech.

Další služby

  • kondiční jízdy dle časového rozvržení na 105 minut nebo 45 minut
  • profesní školení řidičů

Abychom splnili náročné podmínky výuky a připravili vás co nejlépe na ovládání vozidel a praktické jiízdy, používáme kvalitní výcvikové vozy.

Výuku řidičských kurzů skupiny Am, A1, A2, A, B můžete absolvovat v učebnách Vyškov.